Phần mềm Violet và tools

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Phần mềm Violet và tools
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 13/03/2017
Lượt xem 17
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

http://www.mediafire.com/file/u9d8z7esvklf35q/Violet_and_tool_setup.zip

Với Tools của Violet, PowerPoint của bạn có thể soạn thảo được nhiều mẫu câu hỏi, thí nghiệm ảo … phục vụ cho dạy học.