Một số giaỉ pháp dạy tập đọc nhạc cho học tiểu học

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Một số giaỉ pháp dạy tập đọc nhạc cho học tiểu học
Tên tập tin SKKN-Long-Nguy_n-TH-Ba-Vì-.doc
Loại tập tin application/msword
Dung lượng 7.01 MB
Ngày chia sẻ 07/03/2017
Lượt xem 31
Lượt tải 2
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

1. Tên đề tài: Một số giaỉ pháp dạy tập đọc nhạc cho học tiểu học

2. Tác giả: Huỳnh Long Nguyện

3. Đơn vị: Trường tiểu học Ba Vì

4. Lĩnh vực: Chuyên môn

5. File nội dụng đề tài