Tài liệu tập huấn về đánh giá Dạy học tích cực

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài liệu Tài liệu tập huấn về đánh giá Dạy học tích cực
Tên tập tin Danh-Gia-DHTC.rar
Loại tập tin application/rar
Dung lượng 1.53 MB
Ngày chia sẻ 13/03/2017
Lượt xem 18
Lượt tải 0
Xem tài liệu Không có
Tải về

Đây là tài liệu của Tổ chức VVOB tập huấn cho GV về đánh giá Dạy học tích cực